Voordelig doneren

Fiscaal voordeel gift aan Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI)

Omdat Stichting Jong Talent onderwijs aan aankomende musici stimuleert, is zij door de Belastingdienst aangemerkt als algemene ANBI: ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit brengt (minimaal) tot en met 2018 belastingvoordeel met zich mee voor onze donateurs en projectmakers.

Donaties aan Stichting Jong Talent kunnen belastingvoordeel opleveren voor bedrijven én particulieren. Donaties die binnen bepaalde regels vallen, mag je namelijk aftrekken van het bedrag waarover je inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt.

Op welke donaties is dit voordeel van toepassing?

Het belastingvoordeel geldt alleen voor donaties waar géén of slechts een symbolische tegenprestatie tegenover staat (dit wordt ook wel een gift genoemd). In andere gevallen, wanneer er dus een grotere tegenprestatie wordt geboden, is er sprake van verkoop of sponsoring. Het is ook mogelijk om een donatie te doen die deels bestaat uit een gift en deels uit verkoop.

Particulieren

Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.
Er bestaat een onder- en bovengrens voor eenmalige giften. Uitsluitend het deel van je totale giften dat méér is dan 1% van je drempelinkomen (met een minimum van € 60), komt in aanmerking voor belastingaftrek. Het maximum is vastgesteld op 10% van je drempelinkomen. Je drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder persoonsgebonden aftrek.

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst: klik hier

Bedrijven

Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, geldt dat een gift 1,5 keer in aftrek mag worden gebracht. Bij een gift van € 1.000 kan dus € 1.500 worden afgetrokken.
Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 150% een maximum gebonden van € 5000 per jaar. Er kan dus maximaal € 2500 extra van het bedrag voor vennootschapsbelasting worden afgetrokken.

Giften boven dit bedrag kunnen worden opgevoerd als zakelijke kosten. Ook bedrijven die geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen, kunnen daar gebruik van maken. Sinds 2012 mag dit zelfs 50% van de fiscale winst zijn, met een maximum van € 100.000. Bedrijven moeten hiervoor dan wel een factuur ontvangen van Stichting Jong Talent.

Wanneer er sprake is van naams- of logovermelding is er geen sprake van een gift, maar van sponsoring. Deze sponsoring kan worden opgevoerd als zakelijke kosten, maar valt niet onder de extra aftrek voor culturele ANBI’s.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op: info@jongtalent.nl.