Stichting Jong Talent heeft in 2018 verschijnende activiteiten uitgevoerd. Ze heeft een Summerschool georganiseerd. Daarnaast heeft stichting Jong Talent fondsen beschikbaar gesteld ten behoeve van koorklas en aanvullende (kamer)muziek lessen en een studiebeurs verstrekt aan twee studenten.

Financiële verantwoording (boekjaar 2018)

Opbrengsten  
Donaties € 3.108
Bijdrage ouders Summerschool € 6.100
Overige opbrengsten  0
   
Kosten  
Summerschool € 7.226
Studiebeurzen € 1.550
Masterclass  € 992
Overige kosten € 3.534
Bankkosten  € 173
   
Bedrijfsresultaat € -759
   
Financiële baten en lasten  
Rentebaten € 0
Rentelasten € 0
   
Exploitatieresultaat € -759