Doelstellingen

De doelstellingen van de stichting zoals verwoord in onze statuten:

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. het ondersteunen van jonge, potentiële vakmusici, die studeren aan een door het bestuur geselecteerde opleiding, die aan de door de stichting bepaalde kwaliteitsdoelstellingen voldoet en zich richt op het ontwikkelen van jonge talenten tot vakmusici.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting richt zich in de eerste plaats op jonge potentiële vakmusici uit Brabant, Zeeland, Limburg en Noord Vlaanderen (België).
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middelen te verzamelen en deze in te zetten voor:
  1. inkoop van onderwijs bij een door het bestuur geselecteerde opleiding;
  2. organiseren van master classes;
  3. organiseren van gelegenheden om op te treden en het verzorgen van concerten;
  4. ondersteunen van studenten/ouders die aantoonbaar niet over financiële middelen beschikken om deel te nemen aan de activiteiten van de stichting of het onderwijs aan de door het bestuur geselecteerde opleiding.

De stichting heeft geen winstoogmerk en dient een algemeen maatschappelijk belang.