Selecteer een pagina

Bestuur en beloningsbeleid

Bestuursleden

 • Voorzitter:¬†Fred Klopper
 • Secretaris: Corinne Lukken
 • Penningmeester: Leslie Daniel
 • Algemene bestuurslid: Edwin Renette
 • Algemene bestuurslid: Danielle van Dijk

Beloningsbeleid

 • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuursactiviteiten.
 • De stichting heeft geen personeelsleden en ook geen directie die voor beloning in aanmerking komen.

Besluitvorming binnen het bestuur

 • Het bestuur neemt haar besluiten op basis van de meerderheid van stemmen.
 • Alle bestuursleden hebben een gelijke stem in de vergadering.
 • Geen van de bestuursleden kan eigenstandig namens de stichting verplichtingen aangaan of zonder mandaat uitgaves doen.

Integriteit bestuursleden

Ons bestuur voldoet aan de integriteit eisen zoals deze gesteld worden aan een ANBI-instelling:

 • Onze stichting en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, zetten niet aan tot haat of het gebruik van geweld. De bestuurders en andere gezichtsbepalende personen zijn hiervoor nooit (en daarmee ook niet in de afgelopen 4 jaar) veroordeeld.