Beleidsplan (in hoofdlijnen)

De stichting richt zich bij haar activiteiten op de (oud-)studenten van de Young Musicians Academy (YMA). De YMA is een vooropleiding van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg. Deze opleiding is door het bestuur geaccrediteerd, omdat deze nauw aansluit bij de in onze statuten verwoorde doelstellingen.

Het bestuur wil zorgen dat een aanvullend pakket met activiteiten ten behoeve van de jonge, potentiële vakmusici, zoals omschreven in de doelstelling van onze stichting, kan worden aangeboden.

De aard van die activiteiten zijn:

  • Summerschool – in de laatste week van de zomervakantie om studenten een goede overgang naar het nieuwe schooljaar te geven, met speciale aandacht voor de manier waarop de studenten het beste kunnen studeren
  • Kamermuziekworkshops – met speciale aandacht voor de muzikale ontwikkeling en interpretatie van de muziekstukken
  • Voorlichting over en ondersteuning bij de voorbereiding op concoursdeelname – met speciale aandacht voor de voorbereiding samen met de correpetitor
  • Concerten – met speciale aandacht op het betrekken van jongeren in het algemeen en potentiële studenten in het bijzonder.

Naast deze activiteiten wil het bestuur zoeken naar mogelijkheden om de jonge, potentiële vakmusici te stimuleren in het ontdekken van meerdere disciplines zoals compositie, lichte muziek, oude muziek en vrije improvisatie.
Het bestuur wil de toegang tot deze activiteiten gaan reguleren door het instellen van de Jong Talent Studiebeurs.

Om deze activiteiten mogelijk te maken gaat het bestuur zich inzetten om fondsen te werven voor het verstrekken van studiebeurzen aan de studenten om het onderwijs voor iedereen toegankelijk te houden. Deze fondsen hopen we te verkrijgen via giften en subsidies.