Stichting Jong Talent heeft een ANBI-status.

  • Onze officiële naam is Stichting Jong Talent.
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) nummer: 812600095
  • De stichting is formeel in Oisterwijk gevestigd.
  • Bankrekeningnummer: NL04 RABO 0113 4467 21 t.n.v. Stichting Jong Talent te Oisterwijk

Om aan de verantwoordingseisen van een ANBI te voldoen, vind je op onze site ook alle benodigde informatie bij elkaar op één pagina: klik hier