Penningmeester voor Stichting Jong Talent

 

Stichting Jong Talent

Stichting Jong Talent stelt zich als doel om jonge, potentiële vakmusici te ondersteunen door hen gericht onderwijs te bieden en hen voor te bereiden op een carrière als zelfstandig, breed georiënteerd musicus. De Stichting Jong Talent heeft de Young Musicians Academy (YMA) van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) geselecteerd als geaccrediteerde opleiding. De activiteiten van de Young Musicians Academy worden mede mogelijk gemaakt door sponsorbijdragen vanuit de Stichting Jong Talent. Zo verzorgt de stichting al enkele jaren de koorklas waaraan alle YMA-studenten deelnemen. Sinds twee jaar organiseert Stichting Jong Talent de zomerschool die aan het begin van elk nieuw studiejaar gehouden wordt.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een zestal enthousiaste vrijwilligers. Een aantal van hen is ouder van een YMA-student. Het bestuur vergadert gemiddeld eens in de zes weken, meestal op zaterdagochtend tijdens de YMA-lessen in het gebouw van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK), Zwijsenplein 1 te Tilburg. Vergadermomenten en locaties worden in onderling overleg gekozen.

 

Penningmeester

Stichting Jong Talent zoekt ter versterking van haar bestuur een enthousiaste penningmeester.

 

De taken van de penningmeester zullen bestaan uit:

- verrichten van betalingen

- maken van begrotingen

- beoordelen van uitgaven

- maken en bespreken van het financieel jaarverslag

- zitting nemen in het comité dat gaat over de toekenning van beurzen

- voorbereiden van vergaderingen

 

Wij verwachten dat de penningmeester ca. 8 uur per maand kwijt is aan deze taken, inclusief vergaderingen.

 

Wij zoeken iemand die:

- financieel/cijfermatig inzicht heeft

- affiniteit heeft met kunst en cultuur, in het bijzonder muziek, dan wel met educatie

- goed kan samenwerken in een team

 

Bestuurswerk binnen de Stichting Jong Talent is onbezoldigd. Het biedt u de kans van nabij de ontwikkeling van musici in spe mee te maken. Zo is de stichting aanwezig bij nagenoeg alle concerten van de YMA en kunt u, als u dat wilt, als bestuurslid al deze concerten bijwonen.

 

Meer informatie over Stichting Jong Talent vindt u op www.jongtalent.nl. Ook kunt u mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Informatie over de YMA vindt u op www.youngmusiciansacademy.nl.

 

Hebt u belangstelling voor de vacature of wilt u graag meer informatie, neem dan contact op met voorzitter Jules van Gaalen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of met secretaris Jeske van Dongen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.