Met de Jongtalentbeurs kan een student een volledig jaar studeren aan de Young Musicians Academy. Ook oud-YMA-studenten die besluiten om aan een conservatorium te gaan studeren, komen in aanmerking voor de beurs.

De beurs kan bestaan uit een basispakket, eventueel aangevuld met een correpetitiepakket.

Onderstaand de pakketten zoals van toepassing in het schooljaar 2018-2019:

Pakket

   

Inhoud

   

Extra

Basispakket tot 11 jr.   Collegegeld YMA
 - 30 uur hoofdvakles, 
 - 4 x 30 min corep,
 - cesar therapie,
 - kamermuziekles

  YMA Summerschool + Koor
Basispakket   Collegegeld YMA
 - 30 uur hoofdvakles,
 - theorieles,
 - cesar therapie,
 - 4 x 30 min correpetitie
 - kamermuziekles

  YMA Summerschool + koor
Correpetitie A   10 x 30 min correpetitie

   
Correpetitie B   20 x 30 min correpetitie   inclusief reiskosten corepetitor

 

Toekenning

1. Door het bestuur van de Stichting Jong Talent worden jaarlijks beurzen toegekend aan (aankomende) studenten aan de hand van voordrachten van de daartoe bevoegde commissie van de door het bestuur geaccrediteerde opleiding(en). Deze commissie bestaat tenminste uit de coördinator(en) van de door het bestuur geaccrediteerde opleiding(en), de penningmeester van de Stichting Jong Talent en een derde persoon.

2. In aanmerking komen alle studenten die toegelaten zijn tot het volgende studiejaar van de door het bestuur geaccrediteerde opleiding(en) en oud-studenten van deze opleiding(en).

3. Op basis van de financiële ruimte bepaalt het bestuur van de Stichting Jong Talent welke beurzen het eerstvolgende collegejaar kunnen worden toegekend.

4. Aanmelding geschiedt door middel van invulling en ondertekening van een formulier dat ingestuurd dient te zijn vóór 1 augustus voorafgaand aan het collegejaar waarin de aanvrager de beurs hoopt te genieten. Het formulier dient gestuurd te worden naar het infoadres van de Stichting Jong Talent: info@jongtalent.nl.

5. Na aanmelding bepaalt de voornoemde commissie aan wie welke beurs wordt toegekend.

6. Ten laatste op 1 september wordt duidelijk aan wie welke beurs wordt toegekend voor het collegejaar dat dan begint.

7. Het bestuur behoudt het recht om van de in dit protocol genoemde data af te wijken.

8. Eerder verkregen steun geeft geen recht op ondersteuning in de toekomst.

9. Er is geen correspondentie mogelijk over de toekenning van de beurzen.

Ambitie

Het is de ambitie om jaarlijks minimaal voldoende opbrengsten te hebben om alle studenten in aanmerking te kunnen laten komen voor een beurs.