Stichting Jong Talent wordt graag breed gedragen. Wij streven daarom naar zoveel mogelijk donateurs. Iedere financiële bijdrage is van harte welkom.

Als ik een student wil 'adopteren'?

Onze ambitie is om iedere student aan de Young Musicians Academy een Jongtalentbeurs te kunnen toekennen. Onze donateurs zijn daarbij de belangrijkste financierders.

Onderstaand vindt u een overzicht van de kosten die de Stichting moet maken ten behoeve van een Jong-talentbeurs (prijzen schooljaar 2018 - 2019):

Pakket     Inhoud     Extra     Kosten
Basispakket tot 11 jr.   Collegegeld YMA

  YMA Summerschool + Koor   EUR 1.700
Basispakket   Collegegeld YMA

  YMA Summerschool + koor   EUR 2.100
Correpetitie pakket A   10 x 30 min correpetitie

      EUR 200
Correpetitie pakket B   20 x 30 min correpetitie   reiskosten correpetitor   EUR 450

 

Wilt u bijvoorbeeld een 15-jarige student adopteren met een basispakket en correpetitie B dan kan dat door 2.100 + 450 = 2.550 euro te schenken aan de stichting.

 

Donateur worden:

Graag verwelkomen we je als donateur. Je kunt rechtstreeks een gift overmaken of eerst een schenkingsovereenkomst met ons sluiten.

Een rechtstreekse gift kun je overmaken op: NL04 RABO 0113 4467 21 t.n.v. Stichting Jong Talent te Oisterwijk.

De schenkingsovereenkomst is met name van toepassing wanneer je een periodieke gift wilt doen. Voor periodieke giften gelden speciale fiscale voordelen en voorwaarden. Belangrijkste voorwaarde is dat de periodieke gift minimaal voor een periode van vijf jaar jaarlijks geschonken wordt. Het voordeel is dat een periodieke gift volledig aftrekbaar is zonder drempel of maximum.
Meer informatie over schenken aan een ANBI, vind je op de website van de Belastingdienst: klik hier

Schenkingsovereenkomst t.b.v. periodieke gift - downloaden: klik hier